Jordbro VärldsOrkester (JVO) är en produktionsplattform som bildades 2011 av ett antal personer som länge varit yrkesverksamma inom kultursektorn och till denna sektor gränsande sociala projekt.

JVO har varit en av de drivande krafterna bakom bildandet av Jordbro Kultur- och föreningshus.

Namnet Jordbro VärldsOrkester ska förstås både bokstavligt och bildligt. Vi har vårt säte i Jordbro Kulturhus och vi har ofta arbetat med musik som ett centralt inslag i vår verksamhet. Men Jordbro VärldsOrkester är också en metafor för den glo-kala tid vi befinner oss i där globaliseringens krafter fört världen närmare våra lokala livsmiljöer. Därför arbetar JVO inte bara platsspecifikt i Jordbro utan också med internationella, nationella och regionala perspektiv.

JVO har under åren arbetat med communitybaserade projekt i Jordbro, ibland med inbjudna internationella konstnärer som del i arbetet. Vi har arrangerat konstkollo för barn- och unga i Jordbro och Haninge. Vi har byggt ut Jordbro Kulturhus Residensverksamhet. Vi har med stöd från Statens Musikverk tagit fram flera olika orkesterkonstellationer. Vi har arbetat med validering av nya svenskars musikaliska färdigheter med stöd från Tillväxtverket, och vi har arbetat musikpedagogiskt med unga personer i Jordbro. Vi har arbetat med konstprojekt inom ramen för Konst Händer med stöd från Statens Konstråd. Vi har drivit större internationella samarbetsprojekt med stöd från bland annat Svenska Institutet, Kulturbryggan, Landstinget och Kulturstiftelsen Postkodlotteriet. Vi har arrangerat kulturfester, musik- och dansfestivaler och seminarier om kulturpolitik och frågor som rör den utsatta förortens situation.

Listan över vår verksamhet kan göras lång.

JVO är en plattform som finns till för de professionella kulturutövare som går in i verksamheten. Plattformen kan användas för gemensamma satsningar men också för enskilda projekt.

JVO har ett motto som passar bra för den kooperativa anda vi bedriver vår verksamhet i. Men också för den hållbara ekonomiska, sociala och kulturella utveckling vi vill stödja:

”Ingen vinner om inte alla vunnit!”