Jordbro Världsorkesters styrelse består av:

  • Michael Vinsa – ordförande (Musiker, kompositör, musikpedagog, frilansmusiker i flera olika konstellationer)
  • Sanna Rantamäki – Projektledare/producent (Kulturekonom och arbetar professionellt som samordnare för nationella minoritetsfrågor i Haninge kommun)
  • Göran Lidbrink – Projektledare/producent (Etnolog, kulturvetare, scenkonstproducent med särskild inriktning på internationella samarbeten och communityarbete)
  • Per Sternbeck – Projektledare/producent (Projektledare med särskild inriktning mot det sociala fältet och teater med inriktning mot bruksdramatik och bruksteater)
  • Christer Blum – ekonom (ekonom, tekniker, design)

Valberedning:
Ulrika Pettersson och Louise Kvarby

Revisor:
Sol Belloni