En av JVOs verksamhetsidéer är att arbeta musik- och konstpedagogiskt med barn- och ungdomar i Jordbro och från resten av kommunen. Vi skapar en lekfull och kreativ mötesplats för barn och unga med olika bakgrunder. På våra musikalkollon får de jobba tillsammans med erfarna professionella pedagoger och tillsammans arbetar vi med att göra olika föreställningar som vi spelar upp för inbjuden publik. JVO har arrangerat dessa efterfrågade kollon sedan 2011. Vi har under åren utvecklat en framgångsrik metodik. Konceptet kan lätt överföras till andra platser och sammanhang. Vill du veta mer så kan du höra av dig till oss.