Verksamhet för barn och unga 2018. Sommarkollo 6-18 augusti i Jordbro Kultur- och Föreningshus

De två sista veckorna av sommarlovet arrangerade JVO två kollon med tema muralkonst och mosaik, musik och dans för barn och unga i Jordbro Centrum.

Jordbro Centrum har fått en ny fantastisk Muralmålning

Under sommaren 2018 arbetade JVO tillsammans med muralkonstnären Daniel Pulido från Nicaragua med barn och unga 7-15 år. Resultatet blev bland annat en fantastisk muralmålning och en minimusikal.

Foto: L. Kvarby, G. Lidbrink och P. Perrin/Poukka

Vi som arbetade med kollona var;

  • Daniel Pulido – Konstnär och bildpedagog inbjuden ifrån Colombia/Nicaragua som ledde det konstnärliga arbetet med muralmåleri och mosaik.
  • Pipsa Poukka – Konstkolloledare
  • Anki Wallgren – Sång/röst pedagog, kolloledare musik.
  • Annika Koskinen – Dansare/koreograf, kolloledare dans.
  • Michael Vinsa – Musiker och kompositör, kolloledare musik.
  • Christer Blum – Ljudteknik.
  • Göran Lidbrink – Snickare
  • Louise Kvarby – Projektledare och ansvarig för kolloverksamheten

Projektet har också skett i samarbete med Blå Vägen och deras deltagare.

Målsättningen med vår kolloverksamhet är att:

– erbjuda barn och ungdomar från Jordbro och andra kommundelar en kreativ och utmanande fritidsverksamhet på sommarlovet.

– arbeta med professionella och kompetenta pedagoger som på kort tid kan coacha deltagarna fram till en offentlig föreställning och en offentlig utsmyckning.

– att det pedagogiska arbetet utmynnar i en scenisk föreställning som ska vara en ordentlig kvalitetssatsning med full teknik för att på så vis lyfta och ge ett erkännande åt deltagarnas ansträngningar.

– att alla ska känna sig inkluderade och stolta över vad de åstadkommit.

– vår verksamhet ska bygga på en stark tilltro till individens kreativa förmåga och vilja att växa med utmaningar. Många barn och unga i så kallat utsatta områden lider i allt för hög grad under ett tryck av låga förväntningar.

JVO’s sommarkollo 2018 har genomförts med stöd av Haninge Kommun, Rädda Barnen, Samhällsbyggnadsbolaget och Blå vägen

Ladda ner programmet för sommarkollo 2018