En scen som är en mötesplats för det lokala förenings- och kulturlivet, med så starkt varumärke att den lockar till sig publik från hela länet och artister från hela världen.