Jordbro Världsorkester vet inga gränser

Nystartade Jordbro VärldsOrkester arrangerade nyligen succén Jordbro Midsommar Fest 2011 och uppträder nu med Arja Saijonmaa som gästartist på Haningedagen den 20 augusti. Här kan du läsa mer om Haningedagen.

I Jordbro bygger JVO upp en högkvalitativ scen för lokala begåvningar och för internationella artister. Där har man också bildat den orkester som nu siktar på hela världen, och ett event & agenturbolag som ska sälja och lansera artister som har svårt att ta sig in i det svenska kulturlivet.

JVO tar med platsen som utgångspunkt sikte på hela världen

‐ Vi vill förena våra drömmar om ett gott liv till berättelser i musikalisk gestaltning, säger initiativtagarna till Jordbro VärldsOrkester.

Var sker den nya tiden? Kan konsten vara med när det händer? Kan scenen vara en metafor för rätten att berätta sin egen historia? Kan musik, dans och andra kulturuttryck också vara social mobilisering för social förändring? Det är frågor som initiativtagarna bakom JVO ställt sig efter att i flera decennier arbetat professionellt med scenkonst.

‐ Jag känner intensivt att det inte är i de segregerade innerstadskvarteten som den angelägna nya konsten tar form. Där är perspektiven för ensidiga. För mig har det blivit mycket mer spännande att arbeta i de mångfacetterade ytterstadsområdena, säger Göran Lidbrink, producent i Jordbro VärldsOrkester.

‐ Här finns på en koncentrerad yta människor från hela världen. Berttelser och erfarenheter med förgreningar till platser vi aldrig hört talats om.
Här finns också musiker, artister och konstnärer som är oerhört skickliga. Vi vill ta tag i all denna kompetens och organisera musikaliska möten, säger Michael Vinsa, musikalisk ledare i Jordbro VärldsOrkester.