JVO är ett musikaliskt projekt med syfte att skapa en spännande orkester med musiker från olika kulturer, musikaliska bakgrunder, och gärna med stor åldersspridning. Den musikaliska inriktningen är helt öppen och utformas av deltagarna tillsammans med den konstnärliga ledaren

Orkestern består av 3 olika nivåer/ cirklar där den innersta cirkeln utgörs av de musiker med mest erfarenhet och som målmedvetet arbetar mot en hög musikalisk nivå och professionalism. Här framträder man mot ersättning, dvs medverkande musiker får en ersättning/ gage. Storleken på denna ersättning kommer vara beroende av flera faktorer och bestäms från gång till gång. I nästa “ring” finns de som vill medverka på andra villkor, tex vara med mer sporadiskt eller kanske endast vill repetera men inte framträda offentligt. I den sista ringen finns de som kanske just börjat spela, sjunga eller dansa och håller på att utveckla och utforska sitt intresse. Eventuellt finns även möjlighet att få hjälp och undervisning i vissa instrument och i dans

All medverkan i jvo. är helt avgiftsfri (förutom medlemsavgiften på 50 kr/år) och helt religiöst och politiskt obunden.

Intresseanmälan görs till michael@jordbrovarldsorkester.se

Michael Vinsa
Konstnärlig ledare

Se Orkestern in action!