Vi som är mest aktiva i Jordbro Världsorkester har bott och verkat i Jordbro i över 30 år. 30 år är en lång tid även för ett samhälle och hade allt fungerat som det skulle borde Jordbro nu vara mer stabilt och välmående än det var för 30 år sedan. Så är det inte. Vi har istället sett hur utvecklingen i Jordbro gått tillbaka på nästan alla plan. Alla siffror gällande utbildningsnivå, arbetslöshet, brottslighet, sjukdomstal och sjukskrivningar är sämre nu än för 30 år sedan. Och samtidigt ser vi hur kommunen och samhället, istället för att flytta fram sina positioner har dragit tillbaka dem.

Samtidigt som Jordbro som ort har blivit fattigare har Sverige som samhälle blivit rikare. Allra rikast är man i Djursholm – Sveriges ledarsamhälle. Och det var med stort intresse vi läste sociologen Mikael Holmbergs avhandling om Djursholm som kom för några år sedan. Den har inte lämnat oss någon ro sedan dess. Vi har känt att vi måste göra något med boken som grund.

Jordbro Världsorkester verkar inom området kultur/samhälle/akademi. Vi håller på och planerar en serie föreställningar, undersökningar, studier av skillnaden mellan de två samhällena. De ligger bara tre- fyra mil mellan varandra och geografiskt. Och vi är fullständigt övertygade om att samhällena ligger lika nära varandra mentalt, socialt, ekonomiskt, politiskt. Jordbro finns i Djursholm. Djursholm finns i Jordbro. Det är bara det ingen tror det, eftersom det inte verkar så på ytan. Men med politik och kultur kan vi göra underverk. Vi ska undersöka hur det ska gå till.