Föreningen är öppen för alla fysiska personer som förbinder sig att följa föreningens stadgar och andra föreskrifter. Efter erlagd medlemsavgift är personen medlem och förs in i medlemsregistret. Styrelsen fattar beslut om medlemskap utifrån majoritetsbeslut.

Medlemsavgifter skall tas ut enligt följande:

Barn- och ungdomar t o m 18 år: 50 kr/år

Arbetslös, studerande eller pensionär: 50 kr/år

Vuxen med arbete: 100 kr/år

Skicka ett mail om du vill bli medlem i föreningen. info@jordbrovarldsorkester.se eller betala in medlemsavgiften på Bankgiro-nummer: 736-8020, Glöm inte att ange namn.