JVO och Gymnastics & Acrobatic Association in Larache (Marocko) har under 2017 arbetat med ett pilotprojekt med syftet att förbereda ett längre samarbete under 2018 – 2020.

Läs mer...

Foto: Thomas Hultgren

JVO lämnade in en ansökan till Statens Konstråd i februari 2016. Vi gick stenhårt in för att Jordbro skulle vara en av de 15 platser i Sverige som Konstrådet borde satsa på under projektet Konst Händer.

Läs mer...

Vi som är mest aktiva i Jordbro Världsorkester har bott och verkat i Jordbro i över 30 år. 30 år är en lång tid även för ett samhälle och hade allt fungerat som det skulle borde Jordbro nu vara mer stabilt och välmående än det var för 30 år sedan. Så är det inte.

Läs mer...

Foto: Alice Dufour-Feronce

The Spirit Level on Stage hade urpremiär den 9 juni 2015

World Economic Forum har sagt det. FN och WHO har sagt det. World Social Forum har sagt det. Malmökommissionen har sagt det. Barack Obama och Påven har sagt det, liksom Oxfam, OECD och många fler: Det största hotet mot världens alla samhällen är de stora sociala  klyftorna. 85 personer äger idag lika mycket som 3,5 miljarder av jordens fattigaste. Det vill säga halva mänskligheten!

Läs mer på The Spirit Level on Stage egna hemsida

En del av JVOs community-arbete har handlat om att tillgängliggöra våra fina traditioner som till exempel Midsommarafton för människor från andra kulturer.

Läs mer...

En av JVOs verksamhetsidéer är att arbeta musik- och konstpedagogiskt med barn- och ungdomar i Jordbro och från resten av kommunen.

Läs mer...