Jordbro VärldsOrkester, jvo., är en ideell förening som bildades 2011. jvo. har sitt säte i Stockholmsförorten Jordbro, men verkar inte bara lokalt utan även regionalt, nationellt och internationellt. jvo. fungerar som en plattform för professionella utövare inom de olika konstnärliga fält som dessa representerar. jvo. är också en plattform för samverkansmetodik och pedagogiskt arbete (communityarbete) mellan professionella och amatörer. Orkesterverksamhet var från början ett nav för verksamheten men har under åren kompletterats med många andra former av scenkonst och kulturprojekt. Idag ser vi namnet VärldsOrkester mer som en metafor för den mix av lokalt och globalt där vi verkar.

jvo.s strävan är att bedriva innovativ verksamhet genom att arbeta med ett brett kulturbegrepp och sammanföra olika perspektiv. Därför rör sig jvo. fritt mellan fälten för:

  • Konstnärligt och pedagogiskt arbete
  • Socialt engagemang och områdesutveckling
  • Entreprenörskap inom kreativa näringar
  • Internationella perspektiv och utbyten

Vad menar vi med plattform?

Med plattform menar vi en organisation som kan användas som juridisk person för att till exempel driva projekt självständigt eller tillsammans med andra utifrån de områden som jvo. engagerar sig inom. Medlemmar kan gå in och ut ur plattformen beroende på hur mycket de för tillfället vill engagera sig och vilka typer av projekt de vill driva. Plattformen tjänar också som mötesplats för inspiration och kontaktförmedling samt som förmedling av ömsesidig hjälp och stöd i det arbete som bedrivs. Plattformen används för konst- och kulturprojekt som i grunden är icke vinstdrivande. Plattformen kan erbjuda allmän administrativ hjälp, organisationsnummer och ekonomisk administration.

JVO har ett motto som passar bra för den kooperativa anda vi bedriver vår verksamhet i. Men också för den hållbara ekonomiska, sociala och kulturella utveckling vi vill stödja:

”Ingen vinner om inte alla vunnit!”