Welcome to Oujed Awed Festival at Zeljou and Al Fatah Fortress in Larache.
The festival will take place between the 27th and 30th of June 2019.
We will celebrate MITO, an iconic character among those who gave a lot to the community of Larache, especially to the circus one! See you very soon! Illustration: Rory Thomson

Mito’s Acrobats in Larache

JVO och Gymnastics & Acrobatic Association in Larache (Marocko) har under 2017 arbetat med ett pilotprojekt med syftet att förbereda ett längre samarbete under 2018 - 2020. Från och med våren 2018 har vi nu erhållit genomförandestöd från Svenska Institutet.

Mito - myten i Larache


Abdelhamid Akhazan har tränat barn och ungdomar i den marockanska staden Larache i cirkuskonst och akrobatik sedan 1967, nästan hela tiden utan stöd från myndigheterna.