Open call is now closed
Apply for participating in Oujed Awed Festival in Larache Morocco 26th – 30th June 2019.
Mito and the Kingdom of Dragons Gymnastic and Acrobatic Association in Larache (GAAL) and Jordbro VärldsOrkester (Sweden) are co-producing a acrobatic, dance and music-theatre performance called Mito and the Kingdom of Dragons, premiere 27th of June 2019 in Larache. As a part of our cooperation we also organize a new social circus and acrobatics festival in Larache to advocate for more support for the acrobatic association in Larache. The social dimension of our festival is about benefiting local people in Larache. The name Oujed Awed means Get ready! Do it!

Mito’s Acrobats in Larache

JVO och Gymnastics & Acrobatic Association in Larache (Marocko) har under 2017 arbetat med ett pilotprojekt med syftet att förbereda ett längre samarbete under 2018 - 2020. Från och med våren 2018 har vi nu erhållit genomförandestöd från Svenska Institutet.

Mito - myten i Larache


Abdelhamid Akhazan har tränat barn och ungdomar i den marockanska staden Larache i cirkuskonst och akrobatik sedan 1967, nästan hela tiden utan stöd från myndigheterna.